Danh mục

Hiện tại, Miaket chưa hỗ trợ đổi hàng/gửi bổ sung hàng bị thiếu trong đơn hàng. Trong trường hợp đơn hàng của bạn có vấn đề, bạn có thể gửi yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền ngay trên ứng dụng Miaket theo quy trình Trả hàng/Hoàn tiền

Bạn có muốn tìm thêm thông tin không ?

Top