Vị trí đang tuyển

Danh mục

Thiết kế UI/UX

Remote

Job description:

Làm việc tại công ti được hưởng chế độ

Requirement: Kĩ năng văn phòng cơ bản

Hỗ trợ khách hàng

Remote

Job description:

Làm việc tại công ti được hưởng chế độ

Requirement: Kĩ năng văn phòng cơ bản

Quản trị kinh doanh

Remote

Job description:

Làm việc tại công ti được hưởng chế độ

Requirement: Kĩ năng văn phòng cơ bản

Chuyên viên Marketing

Remote

Job description:

Làm việc tại công ti được hưởng chế độ

Requirement: Kĩ năng văn phòng cơ bản

Phát triển phần mềm

Remote

Job description:

Làm việc tại công ti được hưởng chế độ

Requirement: Kĩ năng văn phòng cơ bản

Tải ngay Miaket!

Truy tìm deal hời gần bạn?

Top