Vị trí đang tuyển

Danh mục

Video Content Creator

Full-time

Job description:

- Lên ý tưởng sáng tạo nội dung, văn bản, hình ảnh, video trên các nền tảng TikTok, FB, youtube, website công ty
- Thực hiện sản xuất, quay/dựng hoàn thiện các ấn phẩm
- Phối hợp với team MKT, hỗ trợ thực hiện các hoạt động MKT online và sự kiện offline
- Cập nhật các trend mạng xã hội để phát triển kinh doanh

Requirement: Chi tiết yêu cầu xem tại: https://vn.joboko.com/viec-lam-nhan-vien-sang-tao-noi-dung-video-xvi4048845

Thiết kế UI/UX

Full time

Job description:

Làm việc tại công ti được hưởng chế độ

Requirement: Kĩ năng văn phòng cơ bản

Tải ngay Miaket!

Truy tìm deal hời gần bạn?

Top